Hunting

Publicerad 2 kommentarerPublicerad i Träning

Hej,

Såhär i juletider vill jag sända en hälsning till er alla som mår dåligt. Ni är kanske ensamma och vill nästan avstå julafton på grund av lyckobilden som är förknippad med högtiden.

Once upon a time en liten Hannah som bodde med sin mamma och pappa och massa syskon i Åkersberga och älskade julen. Kvällen före julafton gick hon ut i skogen tillsammans med sin pappa. Min pappa högg ner en julgran och jag fick öppna en julklapp. Jag blev glad över min LP- skiva trots att på den tiden var lite pinsamt att älska ABBA. Älskade min pappa när han var lite berusad då var han alltid glad och snäll.

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett gigantiskt problem i västvärlden och andelen som mår dåligt ökar och fler äter psykofarmaka för att klara vardagen. Depressioner, ångest och adhd-diagnoser präglar många unga människors liv.  Den psykiska ohälsan har dessvärre en sådan omfattning att sjukvården helt enkelt saknar resurser att kunna hjälpa alla som blir drabbade. Många riskerar därmed att inte få adekvat behandling.

Det föreligger därför ett stort behov av enkla egenbehandlingsstrategier. Fysisk aktivitet är ett exempel på en sådan strategi, som jag vill lansera för att minska det egna lidandet.

Den mest påtagliga psykologiska effekten av fysisk aktivitet är känslan av välbefinnande, som infinner efter ett träningspass. Många som börjar träna upplever också en förbättrad självkänsla, något som är bekräftad i kontrollerande studier.

Den förbättrade självkänslan hör sannolikt samman med en mer positiv upplevelse av den egna kroppen. Regelbunden motion leder också ofta till en påtaglig förbättrad sömn. Många motionärer upplever dessutom att deras tankeförmåga blir mer kreativ och att deras problemlösande förmåga blir bättre.

Flera kontrollerade studier visar att ångest- och spänningsnivån reduceras vid fysisk aktivitet. Effekten ses efter 5-15 minuter efter avslutad träning och kvarstår i genomsnitt 2-4 timmar.

I en rad befolkningsundersökningar har man kunnat visa att fysiskt aktiva individer löper mindre risk att drabbas av depression än fysiskt inaktiva.

Olika former av fysisk aktivitet tycks ha en likvärdig antidepressiv effekt vad gäller lindriga eller medelsvåra depressioner mer av en underordnad betydelse.

Viktigt är också att man hittar och ägnar sig åt en aktivitet man tycker om. För att uppnå en positiv hälsoeffekt måste den utvalda fysiska aktiviteten bli en del av den egna framtida livsstilen.

Hunting

Finner man en fysisk träningsform lustfylld så är sannolikheten också stor att man kommer fortsätta med densamma under lång tid.

Och egentligen är det inte så mycket som du behöver förändra. Det har visat sig att en halvtimmes daglig promenad i rask takt ger en garanterad hälsovinst hos den tidigare fysisk inaktive.

De som dessutom lyckas hitta en meningsfull fysisk aktivitet som att hugga ved, cykla till skolan ökar på så sätt det personliga värdet av den egna träningen.

Att vara fysisk aktiv är det viktigaste, medan själva träningsformen är mer av underordnad betydelse.

Själv har jag sprungit tre maraton två i Stockholm och ett i New York City. Men nu vill finna något mer lättsamt och funderar på att träna till Triathlon Stockholm för jag behöver ett mål.

 

Vill passa på att önska mina läsare en God Jul kram Hannah

 

Kram Hannah

Hunting

Hunting