Debatt

Män Som Hatar Kvinnor

Hej,

Vet ni vad som är ett av de allvarligaste kategorierna av brott mot mänskliga rättigheter och som är ett gigantiskt globalt folkhälsoproblem? Det är kvinnomisshandel.

Jag är intresserad hur kvinnosynen är bland dessa män och fick fram följande vetenskapliga fakta om kvinnomisshandlare.

Bakgrund

Personer som är uppväxta i en miljö som är präglade av traditionella värderingar och blivit utsatta för en sträng uppfostran. De löper större risk att göra sig skyldiga till partnervåld än de som vuxit upp i en mer flexibel atmosfär med en friare uppfostran. Detta samband gäller framför allt pojkar där hemmiljön definierat dominans och kontroll som uttryck för manlighet.

Personer med en konservativ syn på vad som är passande manligt respektive kvinnligt beteende också har en större benägenhet att tolerera eller ursäkta misshandel av kvinnor.

Synen på Kvinnor

Män som har ett enkelspårigt, fyrkantigt och inskränkt tänkande kring kvinnor och kvinnlighet är väsentligt mer benägna att misshandla kvinnor. Det ser man när man jämför med de män som har ett modernt och flexibelt tänkande om kvinnlighet och kvinnor.

Kvinnomisshandlare anser inte att kvinnor har samma rättigheter som män att argumentera, debattera och förhandla kring sakförhållanden. De tycker kvinnor är underlägsna män beträffande begåvning, ledaregenskaper och tankeförmåga.

Hustrumisshandel är kopplad till åsikten att kvinnan ska undvika konflikter vara tillgänglig och åtråvärd för sexuellt umgänge. Vidare visa förståelse för mannens “okontrollerbara” sexualitet.

Män Som Hatar Kvinnor

När mannen inte förmår leva upp till det anspråksfulla idealet som ansedd och respekterad familjeförsörjare. Då blir våldsamma övergrepp mot kvinnan ett sätt att försöka hantera skammen. Som att inta någon form av maktposition i förhållande till kvinnan.

Farligaste livssituationen för en kvinna var att vara gift med en arbetslös man och samtidigt själv ha en anställning. Omvänt är den tryggaste situationen för gifta kvinnor när båda makarna har arbete.

Aggressivitet och frustration riktas mot kvinnan när de upplever att deras maskulinitet är ifrågasatt. Exempelvis vid undermåliga professionella och sexuella prestationer.

Jämställdhet är nyckeln till frihet

Flera jämförande studier mellan olika kulturer, länder och regioner visar att sociala miljöer med en hög grad av jämställdhet mellan könen är förknippade med en lägre relativ omfattning av våld mot kvinnor.

Kvinnomisshandlare utgör en allt större andel av den manliga populationen inom kriminalvården, vilket i sin tur innebär nya utmaningar för rättssystemet.

Sist men inte minst bloggtips https://hannahgerner.se/stora-bloggen-om-vestibulit/

Kram Hannah

 

Män Som Hatar Kvinnor

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *